ForoExpert
Λογιστικές και Φορολογικές λύσεις.
+30 2104636074
@ info@foroexpert.gr
Λογιστικές και Φορολογικές λύσεις με την ForoExpert. Αξιόπιστα, οικονομικά και άμεσα!

Το γραφείο μας φιλοδοξεί να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης και στενής συνεργασίας με κάθε επαγγελματία που οραματίζεται μια υγιή και ακμάζουσα επιχείρηση. Από την άλλη επιθυμούμε να βοηθήσουμε τον ιδιώτη να χειριστεί τα φορολογικά και ασφαλιστικά του θέματα, απαλλαγμένο από το άγχος που προκαλεί η γραφειοκρατία των δημοσίων υπηρεσιών και την ανασφάλεια ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού τοπίου.

Τα νέα του κλάδου:


2018-06-18, Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας.

Ποσό Επιδόματος Στέγασης - Διάρκεια χορήγησης

Το ποσό του επιδόματος στέγασης, για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, ορίζεται ως ακολούθως:

Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ το μήνα

Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.

Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής.

Με την πάροδο δώδεκα μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις υπαγωγής του άρθρου 11 της παρούσης και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:

1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 8.000 ευρώ.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

2. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 24.000 ευρώ.

γ. Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας

δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,

δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,

δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

3. Κριτήρια διαμονής

O δικαιούχος του επιδόματος και τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε έτη (5).

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού:

α) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.

β) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων.

γ) Τροποποιούν την αίτηση σε κάθε μεταβολή στο ύψος ή την ουσία του μισθώματος ή του στεγαστικού δανείου ή τη σύνθεση του νοικοκυριού.

δ) Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος.

ε) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

στ) Συμπεριλαμβάνουν στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2019.


Πηγή: e-forologia.gr


2019-02-13, Τέλος καπνιζόντων: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για την υποβολή της δήλωσης

Με την Ε.2029/2019 κοινοποιείται η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Γ.Π. / Δ2β/οικ. 2986/14-01-2019, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄103/24.1.2019, προς ενημέρωση και εφαρμογή κατά το μέρος που αφορά τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής:

Το τέλος καπνιζόντων είναι ετήσιο και το ύψος του ορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του χώρου που λειτουργεί ως χώρος καπνιζόντων (άρθρο 4).

Το τέλος αποδίδεται από τα υπόχρεα πρόσωπα των άρθρων 2 και 3, στη Φορολογική Διοίκηση, με την υποβολή δήλωσης (ως Παράρτημα) άπαξ ετησίως, έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου για τη νόμιμη λειτουργία του χώρου καπνιζόντων για το επόμενο έτος. Επιχειρήσεις που δημιουργούν για πρώτη φορά χώρους καπνιζόντων μετά την ως άνω προθεσμία, οφείλουν να καταβάλλουν το αναλογούν τέλος πριν την έναρξη λειτουργίας των χώρων αυτών (άρθρο 5).

Η λειτουργία του χώρου καπνιζόντων άρχεται με την καταβολή του τέλους καπνιζόντων και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο αυτό έχει καταβληθεί. Η απόδειξη δε καταβολής του αποτελεί απόδειξη λειτουργίας χώρου καπνιζόντων (άρθρο 6).

Ο υπόχρεος οφείλει να επιδεικνύει την απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους, μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Σε περίπτωση διαπίστωσης από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή η μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης απόδοσης Τέλους Καπνιζόντων, έχουν εφαρμογή, κατά περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπως ισχύουν (άρθρο 7).

Εξαιρετικά, προκειμένου για την νόμιμη λειτουργία του χώρου καπνιζόντων για το έτος 2019, οι υπόχρεοι που έχουν ήδη προβεί πριν την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης ΚΥΑ, ήτοι την 24η Ιανουαρίου 2019, στην ανανέωση του λειτουργίας του χώρου καπνιζόντων για την περίοδο από 1.7.2018 έως 30.6.2019 με την καταβολή τέλους, θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έως την 31.03.2019 και να καταβάλουν το μισό του αναλογούντος ετήσιου τέλους υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ.

Περαιτέρω, οι υπόχρεοι που κάνουν έναρξη λειτουργίας χώρου καπνιζόντων μετά την 24η Ιανουαρίου 2019 και εντός του τρέχοντος έτους (2019), υπολογίζουν και καταβάλλουν το Τέλος Καπνιζόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΚΥΑ (άρθρο 9 -Μεταβατικές διατάξεις).


Πηγή: www.taxheaven.gr


2019-02-22, Πότε και πώς ανοίγει θυρίδες η Εφορία

Την ύπαρξη θυρίδων από τον Μάρτη θα την ξέρει η εφορία για κάθε ένα ΑΦΜ φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο ζητεί στοιχεία στο πλαίσιο ελέγχου ή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Αυτό προβλέπεται σε νέα απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου. Για να φτάσουμε όμως στο άνοιγμα θυρίδων και πολύ περισσότερο στην κατάσχεση του περιεχομένου τους, ο δρόμος είναι μακρύς και περνά μέσα από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες.

Οι ισχύουσες διατάξεις νόμου ορίζουν ότι:

1. Οι θυρίδες μπορεί να ανοίξουν μόνο με εντολή εισαγγελέα και οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο μπορεί να κατασχεθεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί έκνομη δραστηριότητα ή οφειλές προς το Δημόσιο. Η πρόσβαση γίνεται μόνο σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή όταν υπάρχουν κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις.

2. Οι τράπεζες έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν το όνομα κατόχου τραπεζικής θυρίδας στις φορολογικές αρχές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της θυρίδας.

3. Αν η εφορία θέλει να κατάσχει το περιεχόμενο τραπεζικής θυρίδας, πρέπει πρώτα να έχει στα χέρια της δικαστική απόφαση.

Οι θυρίδες, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, είναι απαραβίαστες τόσο από τις ίδιες τις τράπεζες, όσο και από κάθε τρίτο. Απόντος του μισθωτή, λόγω θανάτου για παράδειγμα ή εγκατάλειψης της θυρίδας, η τελευταία μπορεί να ανοιχτεί μόνο αν συντρέχουν οι νόμιμες προς προϋποθέσεις και εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Επιπλέον, οι τράπεζες δεν μπορούν να δεσμεύσουν το περιεχόμενο των θυρίδων ή να απαγορεύσουν το άνοιγμά τους από τον μισθωτή, παρά μόνο σε περιπτώσεις εκτέλεσης αποφάσεων της Δικαιοσύνης ή άλλων αρχών. Οι τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία των θυρίδων, των συναλλασσομένων και του προσωπικού τους, καθορίζουν, πέραν των όσων προβλέπονται στη νομοθεσία, τα είδη τα οποία απαγορεύεται να φυλάσσονται σε αυτές. Οφείλουν δε να ενημερώσουν σχετικά τον πελάτη πριν από τη μίσθωσή της.

Επομένως, ακόμα και μετά τη νέα απόφαση Παπανάτσιου, οι τράπεζες εξακολουθούν να μην μπορούν να δώσουν στοιχεία στις ελεγκτικές αρχές για το περιεχόμενο των θυρίδων. Εφεξής όμως (από τις 3 Μαρτίου για την ακρίβεια) θα πρέπει να κάνουν γνωστή την ύπαρξή τους.

Παρ’ όλα αυτά, ήδη από το περυσινό επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ είχε τεθεί ζήτημα απλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου για το άνοιγμα των θυρίδων και την κατάσχεση του περιεχομένου τους για όσους χρωστούν στο δημόσιο. Είχε προβλεφθεί μάλιστα και η σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας, προκειμένου να μελετήσει το ισχύον πλαίσιο και να παραδώσει τις προτάσεις στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προκειμένου, εάν κρίνεται σκόπιμο, να υπάρξουν αλλαγές. Μέχρι σήμερα, το θέμα δεν έχει ανακινηθεί.

Οι αλλαγές

Η απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου ορίζει ότι όταν υποβάλλεται αίτημα για την παροχή στοιχείων φορολογουμένων που σχετίζονται με τραπεζικά προϊόντα, μέσω του Μητρώου Τήρησης Τραπεζικών Λογαρισμών, οι τράπεζες θα πρέπει να δίνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία αφορούν καταθετικούς λογαριασμούς πρώτης ζήτησης , λογαριασμούς προθεσμίας, χορηγητικούς, επενδυτικούς, άλλους, τραπεζικές θυρίδες και λογαριασμούς πληρωμών. Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πλήρες τραπεζικό προφίλ των φορολογουμένων, οι οποίοι είτε ελέγχονται είτε βρίσκονται στο στόχαστρο του εισπρακτικού μηχανισμού για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, στην απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ορίζεται ότι το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις Δ.Ο.Υ., στα Ελεγκτικά Κέντρα, στο Σ.Δ.Ο.Ε., στην Οικονομική Αστυνομία, στην Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στους Οικονομικούς Εισαγγελείς και στους Εισαγγελείς Διαφθοράς πληροφορίες όχι μόνο για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων φορολογουμένων αλλά και για λογαριασμούς χορηγήσεων, επενδυτικούς ή άλλους λογαριασμούς αλλά και θυρίδες.


Πηγή: euro2day.gr


2019-02-25, Σε πλήρη εφαρμογή η διασταύρωση της εξόφλησης τιμολογίων νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων μέσα σε 60 μέρες

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει ο N.4492/2017 για τη «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 3 σχετικά με τη δημιουργία ψηφιακής υπηρεσίας, στην οποία ο παραγωγός ή/και ο μεταποιητής θα αναρτά α) τα στοιχεία των τιμολογίων που έχει εκδώσει και β) τα στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής, ενώ μέσω της ίδιας υπηρεσίας θα ενημερώνει σε περίπτωση μη εξόφλησης τιμολογίων, εντός του διαστήματος των 60 ημερών από την παράδοση, όπως ορίζει ο νόμος.

Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 453/15.2.2019) και υπογράφουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, και η Υφυπουργός, Ολυμπία Τελιγιορίδου, καθορίζεται πλέον το πλαίσιο «λειτουργίας της ψηφιακής υπηρεσίας για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων».

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία θα λειτουργεί από αύριο, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://e-services.minagric.gr/fftransactionlogbook

Βήματα για τη χρήση της εφαρμογής

1. Με χρήση εξατομικευμένων κωδικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής taxisnet, ο Παραγωγός (ή ο Έμπορος) υποβάλει αίτηση εισόδου στην παραπάνω εφαρμογή.

2. Μέσα σε 25 μέρες από την επομένη που εκδόθηκε το τιμολόγιο ο Παραγωγός μπορεί να καταχωρίζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία του εκάστοτε τιμολογίου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε διαγραφή και διόρθωση.

3. Από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, επίσης, έως και την 60ή ημέρα, ο Έμπορος έχει τη δυνατότητα να σημάνει καταχώριση με την οποία δεν συμφωνεί.

4. Από την 61η μέχρι την 70ή ημέρα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν, διαμέσου της εφαρμογής, τις κάτωθι δυνατότητες: α) Ο Παραγωγός μπορεί να σημάνει το τιμολόγιό του σαν «μη εξοφλημένο». β) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ισχυρισμού περί μη εξόφλησης, δίνεται εκατέρωθεν η δυνατότητα να εκθέσουν άπαξ τους ισχυρισμούς τους και να αναρτήσουν τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα, με δυνατότητα ανάρτησης σε αρχείο με τη μορφή .pdf των σχετικών παραστατικών.

5. Σε περίπτωση μη άρσης της αμφισβήτησης, επιλαμβάνεται η αρμόδια υπηρεσία και εισηγείται τις προβλεπόμενες κυρώσεις, εφόσον προηγουμένως έχει καλέσει εγγράφως τους ενδιαφερόμενους να εκθέσουν εντός 10 ημερών τους ισχυρισμούς τους.


Πηγή: www.e-forologia.gr


2019-03-07, Επιδότηση ενοικίου: Ποιες οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τους δικαιούχους

Πλέον η σκυτάλη περνάει στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία θα πρέπει να ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σχετική υπουργική απόφαση για την καταβολή του επιδόματος ενοικίου. Πλέον η σκυτάλη περνάει στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία θα πρέπει να ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων. Όσοι κάνουν αίτηση μέσα στον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, θα πάρουν τα χρήματά τους αναδρομικά από την 1/1/2019. Το επίδομα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ ενώ το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στα 7000 ευρώ και προσαυξάνεται με 3500 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος. Την αίτηση θα πρέπει να κάνει ο ενοικιαστής στο όνομα του οποίου είναι το μισθωτήριο συμβόλαιο. Θα πρέπει να πάρει στο όνομά του και τη σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος. Για το 2019 δίνεται περίοδος χάριτος προκειμένου να γίνει η αλλαγή ενώ η συγκεκριμένη υποχρέωση θα ισχύσει κανονικά για όλους από την 1/1/2020. Η απόφαση προβλέπει ακόμη και τον επιτόπου έλεγχο για να διαπιστωθεί η σύνθεση του νοικοκυριού ενώ ορίζεται επανέλεγχος των στοιχείων με την συμπλήρωση ενός εξαμήνου.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Ως Ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται: α) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, β) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, γ) τα άτομα που τους έχει παραχωρηθεί μέρος ή νοικιάζουν μέρος της κύριας κατοικίας του νοικοκυριού.

Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού σύμφωνα με την περ. 1 της παρ. 1. του άρ. 5 της παρούσης, η οποία έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Ανήλικα μέλη: τα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών.

Μονογονεϊκή οικογένεια: ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.

Για τις ανάγκες του προγράμματος, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και ένα ή περισσότερα τέκνα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα θα πρέπει να είναι ανήλικο.

Απροστάτευτα τέκνα: τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.

Συνολικό εισόδημα: το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης - προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση – που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Στο συνολικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο, με την εξαίρεση του Επιδόματος Παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) των μη ανταποδοτικών αναπηρικών επιδομάτων και του επιδόματος αναδοχής.

Ποσό Επιδόματος Στέγασης - Διάρκεια χορήγησης

Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, ορίζεται ως ακολούθως:

- Για τον δικαιούχο του επιδόματος: 70 ευρώ το μήνα

- Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα

Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ορίων, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού. Η χορήγηση του επιδόματος πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 5 της παρούσης και δύναται να έχει διάρκεια δώδεκα μήνες. Ειδικότερα, με την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, κι εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις η χορήγηση του επιδόματος ανανεώνεται αυτόματα για έξι ακόμα μήνες.

Κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης και σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του νοικοκυριού ή των όρων του μισθωτηρίου, ο δικαιούχος δύναται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησης του και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο εξάμηνο χορήγησης. Με την πάροδο των δώδεκα μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον διαμένουν σε κύρια μισθωμένη κατοικία, δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις υπαγωγής του άρθρου 14 της παρούσης και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια:

1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

2. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 21.000 ευρώ.

γ. Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,

- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,

- δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,

- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

3. Κριτήρια διαμονής

Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό και με την προϋπόθεση ότι οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος για παρελθόντα έτη δεν έχουν υποβληθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόκτησης του ΑΦΜ. Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

Διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας της αίτησης

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:

1. Υποβολή Αίτησης

Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία, υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τους αιτούντες απευθείας είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες. Τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους ή τα Κέντρα Κοινότητας. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

1.1 Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας. Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού. Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία και τα οποία είναι αναγκαία, συναφή και πρόσφορα για τον έλεγχο πλήρωσης των κριτηρίων των άρθρων 4, 6 και 14 της παρούσας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με τις βάσεις δεδομένων, ιδίως της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης(Η.Δ.ΙΚ.Α.), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεντρώνονται από την ΗΔΙΚΑ.

1.1 α) Διαδικασία απευθείας υποβολής αίτησης από τον αιτούντα: ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της (Α.Α.Δ.Ε.). Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης στις διασταυρώσεις που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων του. νοικοκυριού. Σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού ζητείται η συναίνεση των ενήλικων μελών του νοικοκυριού μέσω των κωδικών τους TAXISnet. Η συναίνεση όλων των ενηλίκων μελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης.

1.1.β) Διαδικασία υποβολής μέσω των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας: ο αιτών προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου διαμονής του ή του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου διαμονής, υπογεγραμμένο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, το έντυπο συναίνεσης, που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος, με το οποίο τα μέλη του νοικοκυριού συναινούν στο σύνολο των διασταυρώσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους. Το έντυπο συναίνεσης υποβάλλεται και στην περίπτωση μονοπρόσωπου νοικοκυριού. Εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά και από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη και στα αντίστοιχα πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) των φιλοξενούμενων μελών.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. ο αιτών επισημαίνει τα στοιχεία που λείπουν.

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εκτυπώνει την πλήρη αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία. Η εκτυπωμένη αίτηση υπογράφεται από τον αιτούντα, πριν την οριστική της υποβολή και φυλάσσεται στο φυσικό αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων η αίτηση δύναται να υποβληθεί οριστικά.

Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στον Δήμο ή το Κέντρο Κοινότητας κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό για την τεκμηρίωση της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού.

1.2. Προσκόμιση και έλεγχος δικαιολογητικών: οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας, ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή των δηλωθέντων στην αίτηση, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Εν συνεχεία, υποβάλλουν οριστικά την αίτηση και τηρούν φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών κάθε νοικοκυριού.

1.3. Μετά την οριστική υποβολή, και σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, η πράξη έγκρισης εκτυπώνεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο παραλαμβάνεται από τον αιτούντα.

2. Επεξεργασία της αίτησης

Η επεξεργασία της αίτησης και η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά, γ) τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης το νοικοκυριό πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Εγκεκριμένη». Ο δικαιούχος δεν δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση ή να συμμετάσχει ως μέλος σε άλλη αίτηση πριν την πάροδο 6 μηνών από τον μήνα έγκρισης της τελευταίας αίτησης. Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης το νοικοκυριό δεν πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα η αίτηση σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Μη Έγκριση». Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί από τον δικαιούχο απευθείας, ή μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής, καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας και του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Η πράξη έγκρισης δύναται να ανακληθεί κατόπιν αιτήματος από τον δικαιούχο μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής. Η πράξη έγκρισης δύναται να ανακληθεί αυτοδίκαια: α) σε περίπτωση εκ παραδρομής έγκρισης ή τεχνικής αστοχίας, β) σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, εφόσον αποτελεί μονοπρόσωπο νοικοκυριό και γ) σε περίπτωση κατά την οποία κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πίστωσης δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, με υπαιτιότητα του δικαιούχου. Οι σχετικές πράξεις έγκρισης, μη έγκρισης και ανάκλησης, φέρουν την υπογραφή του αρμοδίου οργάνου του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για τη χορήγηση του Επιδόματος Στέγασης απαιτείται η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις του νόμου δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.

2. Η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού. Η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 1/1/2020. Μέχρι την 31/12/2019 η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να μεταφερθεί στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού.

3. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά περίπτωση στους Δήμους ή τα Κέντρα Κοινότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης είναι:

i. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κτλ)

ii. Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της. Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού:

α) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.

β) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων.

γ) Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος.

δ) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού.

ε) Ενημερώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χορήγησης του επιδόματος για ενδεχόμενη διακοπή ή λήξη ισχύος του μισθωτηρίου.

στ) Συμπεριλαμβάνουν στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Καταβολή του επιδόματος

1. Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Το επίδομα δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, ή σε περίπτωση αποτυχίας της ταυτοποίησης του μέσω ΑΦΜ.

2. Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από 01/01/2019 και καταβάλλεται στο σύνολό του ως πρώτη δόση, για τους δικαιούχους που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος και στων οποίων το όνομα υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο από την ημερομηνία αυτή.

Αναστολή καταβολής επιδόματος

1. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται αυτοδικαίως, εάν μέσω των διασταυρώσεων που διενεργεί η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. ή από έγγραφα στοιχεία που περιέρχονται στο αρμόδιο όργανο του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας ή του Ο.Π.Ε.Κ.Α. προκύπτει αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού. Ο δικαιούχος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, για την αναστολή της καταβολής.

2. Τα αρμόδια όργανα του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, όποτε κρίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, διεξάγουν κοινωνική έρευνα και καλούν τους δικαιούχους να παράσχουν διευκρινίσεις. Οι δικαιούχοι δύνανται να προσκομίσουν κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την πραγματική τους κατάσταση κατά το εξάμηνο αναφοράς.

3. Αν μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης, δεν προκύψει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού, η παροχή καταβάλλεται αναδρομικά. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία, η πράξη έγκρισης ανακαλείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσης.

Εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα

Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται νοικοκυριά που:

α) Είναι ενταγμένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου.

β) Μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες,

γ) Μισθώνουν μέρος κατοικίας,

δ) Μισθώνουν ως κατοικία, ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, συζύγου ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης. Στην εξαίρεση της παρούσας περίπτωσης δεν υπάγονται και άρα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα νοικοκυριά των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έχουν ημερομηνία έναρξης έως και 31/1/2019 και έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως.

ε) Μισθώνουν κατοικία η οποία τους είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις.


Πηγή: iefimerida.gr


2019-03-08, Διαθέσιμη η πλατφόρμα αίτησης Α21 για το επίδομα παιδιού 2019 από την Πέμπτη 7 Μαρτίου

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού ότι άνοιξε η πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2019.

Όπως παγίως συμβαίνει, όλοι οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν την οικογενειακή ενίσχυση που δικαιούνται αφού υποβάλλουν νέα αίτηση για το τρέχον έτος (2019).

Υπενθυμίζεται πως από πέρυσι έχει τεθεί σε εφαρμογή από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και τον ΟΠΕΚΑ νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για το επίδομα παιδιού η οποία λειτουργεί εκτός περιβάλλοντος taxis.

Συνεπώς, οι οικογένειες θα μπορούν να υποβάλλουν απρόσκοπτα την αίτηση Α21 παρόλο που δεν θα έχουν υποβάλλει τη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 (έντυπο Ε1) στην ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα αιτήσεων Α21 θα είναι και φέτος προσβάσιμη όπως και πέρυσι μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) και της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr). Η είσοδος θα γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.

Η πρώτη διμηνιαία δόση του 2019 (για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο) θα καταβληθεί στα τέλη Μαρτίου, σε όλους όσοι θα έχουν υποβάλλει νέα αίτηση για το 2019 μέχρι και 26 Μαρτίου. Για τη χορήγηση της δόσης του Α διμήνου 2019 θα ληφθεί υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2017 (περσινή φορολογική δήλωση). Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν φέτος στο Α21 του 2019.

Όπως και πέρυσι, οι τεχνικές δυνατότητες της νέας πλατφόρμας εγγυώνται πως το σύνολο των δικαιούχων που επιθυμούν να υποβάλλουν εγκαίρως αίτηση Α21 θα έχουν την δυνατότητα να το κάνουν.

Αιτήσεις Α21 για το επίδομα παιδιού 2019 θα υποβάλλονται διαρκώς – όπως και πέρυσι – μέχρι και 15 Ιανουαρίου 2020. Συνεπώς, αυτονόητο είναι πως αμέσως μετά την εκκαθάριση της καταβολής της πρώτης δόσης για το 2019, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις. Οι καταβολές θα είναι διμηνιαίες όπως και το 2018. Τα δικαιούμενα ποσά θα καταβάλλονται αναδρομικά για το 2019, όποτε κι αν υποβάλλουν οι δικαιούχοι την αίτησή τους έως και 15/1/2020, όπως έγινε και πέρυσι.

Αυτονόητο είναι επίσης πως μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με το ποσό των επόμενων πληρωμών.


Πηγή: https://www.taxheaven.gr


2019-03-13, Ανοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου -Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Ανοιξε τελικά, λίγο πρις τις 22:00 χθες το βράδυ η ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.epidomastegasis.gr) όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για το επίδομα ενοικίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει αναδρομικά για τους μήνες Ιανουάριο (από 01/01/2019), Φεβρουάριο και Μάρτιο, εντός του Απριλίου.

Η υποβολή των αιτήσεων

Καθώς η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή -τουλάχιστον- και τον Απρίλιο, όσοι υποβάλλουν την αίτηση αργότερα, δηλαδή εντός του Απριλίου, θα λάβουν αναδρομικά τα επιδόματα τεσσάρων μηνών (Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου).

Να σημειωθεί ότι για τις μονογονεϊκές οικογένειες η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται αποκλειστικά στους οικείους δήμους ή τα κέντρα κοινότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό που θα χορηγείται για το επίδομα ενοικίου κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τα περιουσιακά κριτήρια και τον αριθμό μελών του κάθε νοικοκυριού.

Παρά ταύτα, αν το ενοίκιο είναι, για παράδειγμα, της τάξης των 150 ευρώ, τότε το επίδομα ενοικίου δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό το ποσό.


Πηγή: http://www.kerdos.gr


2019-03-19, Πόθεν έσχες: Πόσο… κοστίζουν οι εκπρόθεσμες δηλώσεις – Οι ποινικές ευθύνες

Υπενθύμιση προς όσους έχουν υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) του ν. 3213/2003 ότι οι ετήσιες ΔΠΚ 2016 & 2017 (φορολογικό 2015 & 2016), καθώς και οι αρχικές ΔΠΚ για απόκτηση ιδιότητας εντός των ετών 2016, 2017 και 2018, υποβάλλονται ηλεκτρονικά (ή επιβεβαιώνονται από όσους είχαν υποβάλει μέχρι την 30-10-2018), στην αποκλειστική προθεσμία από 18 Φεβρουαρίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2019, κάνει η γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου.

Όπως αναφέρει, στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι ετήσιες ΔΠΚ 2018 (έσοδα έτους 2017 και περιουσιακή κατάσταση κατά την 31.12.2017).

Μετά την 31η Μαρτίου 2019, η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων «πόθεν έσχες» θα επιτρέπεται μόνο μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου (100-800 ευρώ), ενώ η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, θα επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.

Ειδικότερα:

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας η υποβολή της δήλωσης γίνεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου εκατό (100) ευρώ. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών η υποβολή επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου τριακοσίων (300) ευρώ.

Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Επίσης, θεωρείται ανακριβής και η δήλωση όταν τα δηλωθέντα στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα. Τέλος, αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας άνω των 30.000 €, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Πλέον ποινικές ευθύνες υπέχουν και οι σύζυγοι που παραλείπουν την κατάθεση της δήλωσης πόθεν έσχες.

Ο έλεγχος γίνεται εντός 5 ετών από τη λήξη του έτους υποβολής και σε περίπτωση που προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ή νέα αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης του κακουργήματος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α (αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του υποχρέου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ), ο έλεγχος μπορεί κατ’ εξαίρεση να διενεργηθεί μέχρι τη συμπλήρωση της ποινικής παραγραφής των αδικημάτων.

Σε όσους καλούνται για έλεγχο και δεν ανταποκρίνονται προβλέπεται πρόστιμο της τάξης των 50-300 €, που εισπράττεται κατά τον ΚΕΔΕ.


Πηγή:


2019-03-29, Ξεκίνησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ενεργοποίησε πριν από λίγο η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν έως το τέλος Ιουνίου και ο φόρος θα πληρωθεί από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο σε τρεις διμηνιαίες δόσεις.

Βασική αλλαγή φέτος, η έκδοση ατομικών εκκαθαριστικών για όλους τους φορολογούμενους, κάτι που σημαίνει ότι θα εκδοθούν 9 εκατομμύρια εκκαθαριστικά.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, σημειώνει ότι η έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στα τέλη Μαρτίου αποτελεί θετική εξέλιξη για τη διευκόλυνση της δουλειάς των λογιστών-φοροτεχνικών, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος «θα παρακολουθεί, όπως κάθε χρονιά, την πορεία υποβολής των δηλώσεων και θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τη λογιστική κοινότητα, υποστηρίζοντας τη δουλειά των μελών του και παρεμβαίνοντας σε περιπτώσεις προβλημάτων και δυσλειτουργιών, που τυχόν προκύψουν στο σύστημα.

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας που έχει η δήλωση των συγκεκριμένων φορολογικών στοιχείων, εφιστούμε την προσοχή στους φορολογούμενους για τους λογιστές-φοροτεχνικούς με τους οποίους συνεργάζονται και τους καλούμε να εμπιστεύονται την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης αποκλειστικά σε λογιστές-φοροτεχνικούς που είναι πιστοποιημένοι από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος» τονίζει ο κ. Κόλλιας.


Πηγή: www.naftemporiki.gr


2019-04-01, Φοροοδηγός με 20 σημεία - κλειδιά

Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για την ορθότερη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων

Είκοσι σημαντικές διευκρινίσεις για τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων περιλαμβάνει το σχετικό βιβλιάριο οδηγιών που εξέδωσε και ανήρτησε από χθες στο διαδίκτυο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζουν πλήρως τα ζητήματα που αφορούν την υποβολή δηλώσεων από τους εγγάμους και τα μέρη συμφώνων συμβίωσης, στη «φιλοξενία», στη δωρεάν παραχώρηση κατοικίας και στο πότε ακριβώς εφαρμόζεται το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000-5.000 ευρώ. Επιπλέον, στις οδηγίες της ΑΑΔΕ παρατίθεται για πρώτη φορά αναλυτικός κατάλογος των παραδοσιακά κατασκευασμένων σκαφών από ξύλο για τα οποία ισχύουν τεκμήρια διαβίωσης μειωμένα κατά 50%.

Οι οδηγίες και οι διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ έχουν ως εξής:

Φορολογικές δηλώσεις εγγάμων και μερών συμφώνων συμβίωσης

1 Στις περιπτώσεις των εγγάμων συζύγων που υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις δεν δύνανται τα εισοδήματα του ενός συζύγου να καλύψουν τα τεκμήρια του άλλου, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά.

2 Σε περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων από εγγάμους, ο κάθε σύζυγος για να καλύψει τα τεκμήρια που τον βαρύνουν μπορεί να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου μόνο από τα δικά του εισοδήματα παρελθόντων ετών κι όχι κι από τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

3 Σε περίπτωση εγγάμων που επέλεξαν να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα πρέπει να δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους, ώστε και οι δύο, εφόσον είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι ή κατ’ επάγγελμα αγρότες να δικαιούνται αφορολόγητο προσαυξημένο με βάση τον αριθμό των τέκνων.

4 Σε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από εγγάμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, εφόσον το απαιτούμενο ποσό δαπανών για την κατοχύρωση του αφορολογήτου υπερκαλύπτεται από τον έναν εκ των δύο συζύγων ή από το ένα εκ των δύο μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του δικού του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

5 Σε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης, όταν ένας εκ των δύο συζύγων ή ένας εκ των δύο συναψάντων σύμφωνο συμβίωσης έχει πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο, αλλά ο ίδιος δεν δικαιούται το αφορολόγητο (επειδή π.χ. έχει εισοδήματα μόνο από επιχειρήσεις ή και από ακίνητα), το ποσό των δαπανών του αυτών δύναται κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης να μεταφερθεί ολόκληρο στον άλλο σύζυγο ή στον έτερο συνάψαντα το σύμφωνο συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του δικού του απαιτούμενου ποσού δαπανών, ώστε αυτός να κατοχυρώσει το αφορολόγητο.

Φιλοξενία-δωρεάν παραχώρηση κατοικίας

6 Τα τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους στην κατοικία της οικογένειας δεν επιβαρύνονται με το τεκμήριο διαβίωσης της κατοικίας. Το τεκμήριο αυτό επιβαρύνει αποκλειστικά τους γονείς. Επίσης οι γονείς που φιλοξενούνται στην κατοικία των τέκνων τους δεν επιβαρύνονται με το τεκμήριο διαβίωσης της κατοικίας. Με το τεκμήριο αυτό επιβαρύνονται τα τέκνα που ιδιοκατοικούν.

7 Στην περίπτωση που αυτός που φιλοξενείται είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης εισοδήματος, πρέπει να συμπληρώσει την ένδειξη «Φιλοξενία» στον Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του. Η περίπτωση αυτή δεν αφορά τη δωρεάν παραχώρηση κατά την οποία η διεύθυνση του παραχωρούντος είναι διαφορετική από τη διεύθυνση του λαμβάνοντα την παραχώρηση.

8 Στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης ακινήτου δεν δύναται ο παραχωρών το ακίνητο να δηλώνει ότι φιλοξενείται σε αυτό. Επίσης, δεν δύναται να δηλωθεί μέρος της κατοικίας ως δωρεάν παραχωρούμενο και το υπόλοιπο να δηλωθεί ως κενό.

Ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης

9 Κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προστίθεται ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης (ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη) 3.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο φορολογούμενο ή 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, μόνο εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

10 Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης για λογαριασμό αποβιώσαντος, το ελάχιστο τεκμήριο υπολογίζεται αναλογικά για τους μήνες που αυτός ήταν εν ζωή. Διάρκεια άνω των 15 ημερών λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

11 Στην περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης από εγγάμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης ανέρχεται σε 3.000 ευρώ για κάθε σύζυγο ή ΜΣΣ.

12 Στους κωδικούς 735-736 του πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης πρέπει να αναγραφεί το συνολικό ποσό των δαπανών που καταβλήθηκαν το 2018 για την αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή την ανέγερση οικοδομών ή την κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. Οι δαπάνες αυτές θεωρούνται τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (τεκμαρτές δαπάνες). Στα ποσά των δαπανών που θα δηλωθούν στους κωδικούς αυτούς πρέπει να συμπεριληφθεί το άθροισμα του τιμήματος, του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, των συμβολαιογραφικών εξόδων, καθώς και λοιπών εξόδων και φόρων που καταβλήθηκαν το 2018 για την αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Στην αγορά ακινήτων ως ποσό τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό.

13 Κρίσιμος χρόνος για να υπολογιστεί το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης είναι ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου εφόσον καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα και παραδοθεί η χρήση και η κυριότητα του ακινήτου, διαφορετικά το ποσό της δαπάνης θα κατανέμεται στα φορολογικά έτη που καταβάλλονται οι δόσεις, όπως αυτό προκύπτει από σχετικά παραστατικά πληρωμής. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σύνταξης προσυμφώνου αγοράς. Σε ανέγερση οικοδομής εφόσον η ανέγερση διαρκέσει περισσότερο του ενός έτους, σε κάθε έτος σαν ποσό δαπάνης θα ληφθεί το αντίστοιχο του κόστους ανέγερσης στο ίδιο έτος, εκτός εάν χρόνος καταβολής έχει ορισθεί διαφορετικά (π.χ. ο χρόνος αποπεράτωσης της οικοδομής).

14 Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για επισκευή και συντήρηση κατοικίας δεν υπολογίζονται ως τεκμαρτή δαπάνη απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Αν όμως πρόκειται για προσθήκες, επεκτάσεις, τότε τίθεται θέμα δαπάνης απόκτησης.

15 Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου με συνιδιοκτησία ή σε περίπτωση που περισσότεροι από κοινού ανεγείρουν οικοδομή, σε κάθε έναν αναλογεί ποσό δαπάνης όσο το ποσοστό συμμετοχής του.

16 Σε περίπτωση που από διαφορετικό πρόσωπο αγοράζεται η ψιλή κυριότητα και από άλλο η επικαρπία ακινήτου, σε καθέναν θα υπολογισθεί ποσό δαπάνης απόκτησης που του αναλογεί επιμεριστικά κατά το ποσοστό που προβλέπεται από τη φορολογία κληρονομιών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ανεγείρεται οικοδομή σε οικόπεδο στο οποίο άλλο πρόσωπο είναι ψιλός κύριος και άλλο επικαρπωτής, δηλαδή η δαπάνη ανέγερσης επιμερίζεται στους δύο κατά τα ποσοστά που προβλέπονται από τη φορολογία κληρονομιών ανεξάρτητα σε ποιου το όνομα εκδίδεται η άδεια ανέγερσης οικοδομής.

17 Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής από μισθωτή με δικές του δαπάνες σε έδαφος του εκμισθωτή η δαπάνη ανέγερσης βαρύνει τον μισθωτή ο οποίος αναλαμβάνει την ανέγερση και ο οποίος πραγματικά καταβάλλει τα χρηματικά ποσά της εν λόγω δαπάνης.

18 Η αξία αγοράς ακινήτου που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τεκμαρτής δαπάνης απόκτησης, όταν το ακίνητο αποκτάται με αναγκαστικό πλειστηριασμό, είναι το ποσό του εκπλειστηριάσματος και κάθε άλλο ποσό (π.χ. φόρος μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά) που πραγματικά κατέβαλε ο υπερθεματιστής, εκτός βέβαια εάν από κάποιο άλλο στοιχείο προκύψει εικονικότητα του πλειστηριασμού ή συμφωνία για καταβολή ενός επιπλέον ποσού. Σε ιδιωτικό πλειστηριασμό για τον προσδιορισμό της δαπάνης λαμβάνεται το τίμημα που πραγματικά καταβλήθηκε.

Τεκμήριο κατοικίας ενηλίκου τέκνου

19 Σε περίπτωση που ενήλικο εξαρτώμενο τέκνο μισθώνει κατοικία διαφορετική από αυτήν της κύριας κατοικίας της οικογένειας (π.χ. φοιτητής που σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο, τέκνο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, κλπ.) η κατοικία αυτή δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα στη δική του φορολογική δήλωση και το τεκμήριο διαβίωσης που αντιστοιχεί σ’ αυτήν βαρύνει τον γονέα, μόνο εφόσον το εξαρτώμενο τέκνο δεν έχει δική του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή μόνο εφόσον το τέκνο δεν έχει αποκτήσει καθόλου εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος. Στην περίπτωση αυτή, ο γονέας αναγράφει στον Πίνακα 6 της φορολογικής του δήλωσης το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε για την ενοικίαση της κατοικίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών του τέκνου. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το μισθωτήριο έχει συνταχθεί στο όνομα του τέκνου.

Ποια σκάφη γλιτώνουν από το 50% του τεκμηρίου

20 Τα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης (των τεκμηρίων διαβίωσης) μειώνονται κατά 50% για τις εξής κατηγορίες σκαφών:

α) ιστιοφόρα

β) πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο και προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση, των ακόλουθων τύπων: τσερνίκι, βαρκαλάς, υδραίικος βαρκαλάς, γαΐτα, κορίτα (μικρή γαΐτα), χανιώτικη γαΐτα, καραβόσκαρο, αιγυπτιακό καραβόσκαρο, πέραμα, περαματάκι Καλλονής, λίμπερτυ, λέμβος (σκάφη), συμιακή σκάφη, γα(ν)τζάο, μπότης (κούτουλο), μούλος, παπαδιά, τάκος, πριάρι, γούτσος, πλάβα, σκάφος δυτών (βουτηχτάδικο), πάσαρι, γυαλάδικο, πλάκα, φρεγάτα, φρεγαντίνι, μαρτήγος (μαρτηγάνα), μύστικο, σεμπέκ, ζάμπεκο, τσαμπέκο, γαλιότα, φούστα, καραβέλα, γαλιόνι, καράκα, γαλέρα, γαλεάσσα, κιρλαγίτσι, clipper, ταρτάνα, τραμπάκολο, μπαρκέτο, σκιεράτσα, σαχίνι, μαρσιλιάνα, πιελέγκο, πίγκος, ραγιάδο (ραζοβάσελο), σακτούρα (σαχτούρι), σαΐτα (σάικα), σλουπ (sloop), γαυλίς (μπρατσέρα), κέρκουρος (κότερο μπούμα), σακκολαίφη (σακολέβα, μπελλού α λα μαλτέζα), δρόμων (κορβέτο), νάβα, δρόμων ημιολικός (μπάρκο μπέστια), πολάκ(κ)α, βριγαντίνο, βρίκιον (μπρίκι, πάρων), βρικογόλετο, ημιολία (σκούνα), μυοπάρων (γολέτα), επιδρομίς (λόβερ), λιβυρνίς (μπομπάρδα), γαυλολιβυρνίς (μπομπάρδα σαμπατιέρα), γαβάρα (μυοδρόμων), λεύκα, γκαφ, λατίνι, πένα, ψάθα (διψίαθος) «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ».


Πηγή: www.naftemporiki.gr


2019-04-02, ΑΑΔΕ: Ποιες υποθέσεις μπαίνουν στο «μικροσκόπιο»

Οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα από τις ελεγκτικές υπηρεσίες Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ. καθορίζονται με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή

Σύμφωνα με την απόφαση, με την οποία δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες προς τον ελεγκτικό μηχανισμό, οι υποθέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Διασφάλισης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε).

Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.

Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου.

Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής.

Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων, όπως και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4174/2013, όπως ισχύει.

Υποθέσεις που εκπληρώνουν τους επιμέρους τιθέμενους επιχειρησιακούς στόχους ελέγχου ειδικών κατηγοριών φορολογουμένων.

Πέραν του αριθμού αυτών των φορολογικών ελέγχων το έτος 2019 θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες δύο χιλιάδες πεντακόσιοι έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.


Πηγή: www.kerdos.gr


2019-04-02, Ποιοι µπορούν να λάβουν επιστροφή φόρου πριν από το Πάσχα

Οι πέντε κατηγορίες φορολογουµένων που έχουν κάθε λόγο να υποβάλουν άµεσα δήλωση

Πέντε µεγάλες κατηγορίες φορολογουµένων έχουν σοβαρό λόγο να υποβάλουν αµέσως τη φορολογική τους δήλωση. Πρόκειται για φορολογούµενους οι οποίοι δικαιούνται µετά την εκκαθάριση επιστροφή φόρου εισοδήµατος, την οποία και θα εισπράξουν ακόµη και πριν από το Πάσχα.

Ο αριθµός των φορολογουµένων που δικαιούνται επιστροφή φόρου υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει φέτος το ένα εκατοµµύριο και στον αριθµό αυτόν περιλαµβάνονται και πολλές γυναίκες φορολογούµενοι-σύζυγοι, που φέτος για πρώτη φορά θα λάβουν το δικό τους, ξεχωριστό, εκκαθαριστικό. Για πρώτη φορά τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια η εφαρµογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων άνοιξε πριν εκπνεύσει ο Μάρτιος, ενώ πέρυσι είχε ανοίξει τον Απρίλιο και τα προηγούµενα χρόνια άνοιγε αργότερα, δηλαδή τον Μάιο.

Συµφέρον να υποβάλουν αµέσως τη φορολογική δήλωση έχουν οι φορολογούµενοι που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Οι φορολογούµενοι που έχουν εισόδηµα από έκτακτη και περιστασιακή απασχόληση και αµείφθηκαν το 2018 µε τον λεγόµενο τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη δαπάνης). Με δεδοµένο ότι στην αµοιβή από τίτλο κτήσης γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος ύψους 20% και η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης γίνεται µε βάση την κλίµακα µισθωτών και συνταξιούχων, δηλαδή µε αφορολόγητο όριο, προκύπτει επιστροφή σχεδόν του συνόλου του ποσού φόρου εισοδήµατος που παρακρατήθηκε από τον φορολογούµενο. Εφόσον ο φορολογούµενος έχει ετήσιο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες από άλλες πηγές, τότε το ποσό που θα του επιστραφεί από τον φόρο του τίτλου κτήσης εξαρτάται από το ύψος του συνολικού του εισοδήµατος. Για παράδειγµα, ένας άνεργος παρείχε εκτάκτως υπηρεσίες το 2018 σε µια επιχείρηση και έλαβε συνολική αµοιβή ύψους 3.000 ευρώ. Πληρώθηκε µε τίτλο κτήσης και του παρακρατήθηκε φόρος εισοδήµατος 20%, δηλαδή 600 ευρώ. Με δεδοµένο ότι δικαιούται έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ ως φορολογούµενος µε εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, το σύνολο των 600 ευρώ που του παρακρατήθηκε θα του επιστραφεί λίγες εβδοµάδες µετά την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης.

2. Οι µισθωτοί που αµείβονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, το λεγόµενο και µπλοκάκι. Πρόκειται για «ελεύθερους επαγγελµατίες» µε έως και τρεις πελάτες ή που τουλάχιστον το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από έναν πελάτη µε τον οποίο διαθέτουν και έγγραφη σύµβαση και δεν έχουν άλλο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. Επίσης προϋπόθεση για να φορολογηθεί ως µισθωτός ο παραπάνω φορολογούµενος, είναι να έχει ως επαγγελµατική έδρα την κατοικία του. Στους φορολογούµενους που εργάζονται ως µισθωτοί µε µπλοκάκι γίνεται από τους εργοδότες τους παρακράτηση φόρου 20% από το πρώτο ευρώ εισοδήµατος. Επειδή όµως φορολογούνται ως µισθωτοί, δηλαδή δικαιούνται την έκπτωση φόρου των µισθωτών που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης τους επιστρέφεται µέρος ή και το σύνολο του φόρου που τους παρακρατήθηκε. Συγκεκριµένα για ετήσιο καθαρό εισόδηµα (µε αφαιρεµένες τις ασφαλιστικές εισφορές) έως περίπου 8.500 ευρώ, τους επιστρέφεται το σύνολο του φόρου που τους παρακρατήθηκε. Το ποσό που τους επιστρέφεται περιορίζεται όσο αυξάνεται το εισόδηµα από το µπλοκάκι και µηδενίζεται περίπου στα 31.000 ευρώ εισόδηµα.

3. Οι φορολογούµενοι που εµφανίζουν αναπηρία άνω του 67%. Οι φορολογούµενοι της συγκεκριµένης κατηγορίας δικαιούνται έκπτωση φόρου 200 ευρώ. Ετσι εφόσον τους έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος µισθωτών υπηρεσιών ή είναι συνταξιούχοι που τους παρακρατήθηκε φόρος, τότε λαµβάνουν επιστροφή φόρου ύψους 200 ευρώ.

4. Οι γυναίκες σύζυγοι που είναι µισθωτές και στις οποίες µε την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης προκύπτει συνήθως επιστρεφόµενο ποσό µερικών δεκάδων ευρώ λόγω τεχνικής διαφοράς µεταξύ του ποσού του φόρου εισοδήµατος που τους παρακρατήθηκε και του φόρου εισοδήµατος που τους αναλογεί. Με δεδοµένο ότι από φέτος κάθε σύζυγος θα λάβει το δικό του εκκαθαριστικό, το επιστρεφόµενο ποσό θα φανεί στον τραπεζικό λογαριασµό που θα δηλώσει κάθε σύζυγος στη φορολογική δήλωση. Μάλιστα, συµφέρει αυτή την κατηγορία φορολογουµένων η υποβολή της φορολογικής νωρίς, καθώς ακόµη και στην περίπτωση που για τον σύζυγο προκύπτει οφειλή φόρου, αυτή ούτως ή άλλως θα εξοφληθεί σε τρεις διµηνιαίες δόσεις, τους µήνες Ιούλιο, Σεπτέµβριο και Νοέµβριο.

5. Οσοι φορολογούµενοι έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο, όπως είναι οι δωρεές και χορηγίες προς το ∆ηµόσιο. Προσφέρει έκπτωση φόρου 10% επί της δαπάνης.


Πηγή: www.ethnos.grΡωτήστε μας!

Mη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

+30 2104636074


Συνεργαστείτε μαζί μας!

Όλο το δυναμικό του γραφείου μας εργάζεται με στόχο τη δική σας διευκόλυνση.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος και θα έρθουμε σύντομα σε επικοινωνία μαζί σας.

Συμπλήρωση φόρμας ❯❯